Toponiemen

De Historische Vereniging heeft in 1998 een boekje uitgegeven met huidige en oude veldnamen (toponiemen). De initiatiefnemers waren Johan Doornenbal en Jochem van Doorn. Met behulp van veel Leersumers hebben ze de namen weer tot leven gebracht!
Toon de kaart met de volgende link: Toponiemen

In het boekje geven de auteurs ook uitleg over de betekenis van enkele namen. We beginnen in het noorden.
Hazenpad: In het noorden wordt Leersum begrensd door de snelweg A12. Aan het einde van de WO2 hoopte men dat de Duitsers spoedig via deze snelweg naar de Heimat zouden vluchten.
Roesthucht: Oostelijk van vakantiepark Ginkelduin ligt, een klein weggetje. Destijds kwamen daar veel kraaien roesten (slapen). Dit stukje weg loopt over een hucht (heuvel).
Keistraat: Onder vakantiepark Ginkelduin loopt een zandpad van de Scherpenzeelseweg naar het stuifzand. Volgens een wegenrapport 1876-1877 heette dit pad Keistraat. (De naam staat niet op de kaart)
‘t Wavelijzer: In het verlengde van de oprijlaan van landgoed Zuylestein ligt, noordelijk van de Rijksstraatweg ‘t Wavelijzer. De naam is ontleend aan de vorm van een wafelijzer.


Gezicht vanaf de Utrechtseweg tussen Amerongen en Leersum in een laan in de richting van de Utrechtse Heuvelrug die leidt naar het zogenoemde Wafelijzer, een bos met elkaar kruisende paden, behorende bij het park van het kasteel Zuilenstein.
D. Stoopendaal 1712, HUA 136034

De Driest: Tussen de Tombe van Nellesteyn en de Rijksstraatweg ligt een stuk land wat vroeger de Driest heette. Thans is het de Algemene Begraafplaats van Leersum. Driestlanden waren percelen die men woest liet liggen en zo nu en dan gescheurd werden om er één of twee jaar met een minimum aan mest een roggeoogst te winnen
De Geitenbeebeek: Een moddersloot tussen King William en een woonhuis. Het was een grote plas of liever een brede sloot. Er vlak langs liep een gevaarlijk hellend fietspad met aan de andere kant het weiland van Berend van Manen. Misschien was het een restant van een ijswaterdalletje. In 1932 werd aan J. Alberts gunning verleend de gevaarlijke moddersloot te dempen. Kosten f 123,95. (Hoetwas, 1999, Jg 4, Nr 1, pag 3)
Hitkamp: De Hitkamp ligt aan de noordwestkant van de Nieuwesteeg. De totale Hitkamp was omzoomd met beukenheggen en was meest weiland. Lees ook
Het Stik: Noordelijk van de Bremweg stond tot 1954 een korenmolen. Er recht tegenover, aan de zuidelijke kant van de Bremweg, lag een akkercomplex, het Stik ook wel het Stuk. (zie kaartje)
de Meulenkamp: Zuidelijk van het Stik ligt de Meulenkamp.
De Klempt: Zuidelijk van de Rijksstraaweg op de grens met Doorn ligt de Lage wei. In de 17e eeuw heette dit driestland de Klempt.