Traaiweg.

traaihuizenriot
De Traai, huis
Kaartnr: 190, 192, 193, 205
Traaiweg 1
Oorspronkelijk stond hier een oudere boerderij, mogelijk door Willem van Laar gesticht in de 18e eeuw 1). In 1755 staat op deze locatie een schuur of schaapskooi.
De landbouwpercelen rechts van de schuur zijn van Aart Jacobß Mandersloot.
Hij moet Tienden afdragen aan het Domkapittel van Utrecht 63). In 1824 is Krijn van Maanen de eigenaar, hij is bouwman 50). In 1873 blijkt M. van Maanen de eigenaar.
De boerderij is afgebroken en in 1885 herbouwd 1).

traaiwegdarthuyzertiendIn 1755 waren er huizen en schuren ingetekend op de kaart van de Darthuyzer Tiend.
De Traaiweg (A) splitst zich bij hoeve De Traai (B). Naar rechts passeren we de Steeg met verder zuidelijk een boerderij (D). Gaan we vervolgens verder naar rechts, dan komen bij het erf van het Oude Hof (C63).

’t Oude Hof’, huis schuur en plaats
Kaartnr: 149, 152, 155, 159, 164, 175
Traaiweg 12
In 1755 wordt Wulfert Janß genoemd als eigenaar van de hoeve en de omliggende gronden. Er blijkt wel een eigendomsgeschil met Sara Bosch, de huijsvrouw van Aart Jacobß Mandersloot, de eigenaar van de schuur 63). In 1824 is bouwman Krijn van Maanen de eigenaar. Rond 1844 komt de hoeve in handen van Melis van Maanen 50).
Hij verkoopt het in 1894 aan Hendrik Lokhorst. Na 1970 wordt Lambertus Jacobus van Os de eigenaar 3).
fotobertvanosx
’t Oude Hof’ ca 1970? collectie fam van Os

’t Oude Hof’ en zijn (latere) bewoners 1
Vervolgens kocht Hendrik Lokhorst in 1894 ’t Ouwe Hof aan de Traaiweg in Darthuizen, waar nog een tweetal kinderen het levenslicht aanschouwden: Geertruida (1895), die slechts een paar weken heeft geleefd, en Willem (1897). In 1940 mochten Hendrik en Cornelia hun 65-jarig huwelijksfeest vieren, maar het jaar daarop is Hendrik en drie jaar later ook Cornelia overleden. In totaal hoorden bij ‘t Ouwe Hof zo’n 30-40 bunder (hectaren) grond. Daar erfden verschillende kinderen een deel van 3)

’t Oude Hof’ en zijn (latere) bewoners 2
Van Langbroek via Stoutenburg naar Leersum is wel een grote omweg, maar dat was de ‘huwelijksreis’ van Hendrik Lokhorst (1852-1941) en Cornelia de Bruin (1855-1944).
schilderij-door-a-m-van-der-wel-riotZij deden er twintig jaar (1875-1894) en negen kinderen over. Vijf van hen hebben wij reeds gevolgd. De drie volgende komen nu in beeld, terwijl de laatste in Stoutenburg geboren telg de overgang vormt naar het Leersumse tijdperk. Via Marrigie (1884-1950) als eerste zijn wij toegekomen aan Elisabeth (1888-1965) als tweede dochter van Hendrik Lokhorst en Cornelia de Bruin. Zij trouwde in 1917 met Arnoldus van Os (1887-1977), zoon van Lambertus Jacobus van Os en Rosina de Kruïf (!) en geboren in Wageningen. Zij hebben geboerd op De Duivenvlucht, Zandweg 23a, en zijn opgevolgd door hun zoon Lambertus Jacobus van Os (1923), getrouwd met Adriana Antonia de Heus.
Na het overlijden van oom Jan Lokhorst(1970) waren zij eigenaar van ‘t Ouwe Hof.
Hun zoon Lambertus Jacobus jr. (Bert van Os) is daar toen gaan boeren en ook zijn zuster Elisabeth Arnolda heeft op ’t Ouwe Hof haar intrek genomen 3).

traaihuizenriot

Huis en plaats
Kaartnr: 249, 255, 264
De Steeg tegenover Traaiweg huisnr. 3

Het huis is afgebroken tussen 1905 – 1910 52). In 1755 wordt Wulfert Janß genoemd als eigenaar 63). In 1824 was het in bezit van Dirk van Swieten, van beroep bouwman 50).

Schapenstal
Kaartnr: 251
De Steeg bij Traaiweg huisnr. 3.

De schapenstal stond in 1950 nog op de kaart 52)  en is daarna afgebroken.
Op deze plek staat nu een boerderij. In 1824 was bouwman Krijn van Maanen de eigenaar. Door de belastingen werd de schapenstal aangeslagen als bouwland 50).