Traaiweg

De Traaiweg, in het buurtschap Darthuizen, is een zijweg van de Darthuizerweg. De weg gaat over in de Steeg en komt uiteindelijk uit op de Gooyerdijk.

LocatieE.J.Demoed schrijft in zijn boek ´In een lieflijk landschap´ het e.e.a. over de Traaiweg.
Demoed loopt over de Darthuizerweg richting kasteel Broekhuizen.
Via de belommerde Darthuizerweg passeren we de Traaiweg, die naar links, niet meer is dan een bospad en naar rechts naar boerderij De Traai leidt 2).  Deze weg werd op de kaart van de Darthuizer Meent 65) uit 1592, zie kaart onder, al afgebeeld. De  Traai (A) gaat na een bocht, over in de Steeg (B) en komt links op de kaart uit op de Gooyerdijk. Verder op de kaart de Darthuizerweg (C).

traaiwegdarthuizertienden
In 1775 is er op de kaart van de Darthuizer Tiend het nodige veranderd. De Traaiweg (A) staat aangegeven als de Schaapstreede. De weg loopt door in de Steeg (B). Verder op de kaart de Darthuizerweg (C) en de Zandweg (D2)traaiwegdarthuizertiend

Zoals op de kaarten te zien is, wordt de weg door midden gedeeld door de Darthuizerweg.
Het 500 meter lange zuidelijke deel en het 530 meter noordelijke deel waren in 1824 eigendom van Krijn van Maanen 50).

traaiwegbonneOp de Bonnekaart van 1910 wordt de weg voor het eerst als half verharde weg aangegeven, te samen met de verbinding naar de Langbroekerweg. Na 1930, zie kaart boven, verliest dit laatste stuk (C) z’n functie als doorgaande weg. Verder op deze kaart de Traaiweg (A), de Steeg (B) en de Darthuizerweg (D) 52).