Utrechtse Baan

De Utrechtse Baan is een bijna 2500 meter lange zandweg op de noordflank van de Utrechtse Heuvelrug.

A_UtrechtsebaanFotoInternetZWIn het westen begint de Utrechtse Baan bij de Maarsbergseweg en sluit in het oosten aan op de Scherpenzeelseweg. In 1824 is de gemeente Leersum de eigenaar 50).
De foto links toont de Utrechtse Baan in 2016. In 1824 liep het pad door een landschap van heide en stuifzand. In de literatuur is weinig terug te vinden van de ontstaansgeschiedenis van deze weg. Op oude kaarten, zoals de Militaire kaart 64) van 1797, zie kaart onder, valt op dat de Broekhuizerlaan (A) naar het noorden, nog niet doorgetrokken is. Het pad langs het Dekkersbos (B) steekt de Rijksstraatweg over, volgt de zuidwestflank van ‘t Gat in den Berg (C) en gaat verder over in de Utrechtse Baan (D). Het verbindingspad (C), bestaat overigens nog steeds.

In 1824 51) is de Broekhuizerlaan inmiddels doorgetrokken naar de Utrechtse baan en op de Bonnekaart hieronder van 1875 52) zien we dat de wegen hun definitieve loop hebben gekregen, zij het dat de bocht (A) in de Maarsbergseweg (B) nog afgesneden moet worden. In het oosten sluit de Utrechtse Baan (C) aan op de Scherpenzeelseweg (D).

utrechtsebaanbonne