Veelen, Hendrik van

Hendrik van Veelen is van beroep schoenmaker, koopman.
Hij is geboren in 1780 en 5 jaar later, op 26 februari 1785, gedoopt te Utrecht als zoon van Hermanus van Veelen en Alida Kraaibeek. Op 11 augustus 1861 overlijdt hij te Leersum

Bijzonderheden:
•Hendrik was schoenmaker te Leersum in 1836 en in 1861 koopman.
•Zijn schoonzoon, Gerrit, staat in de boeken als schoenmakersknecht.
•15 oktober 1836 – geboorteakte Leersum zoon Dirk van Dirk Lodder, 31 jaren, rietdekker in tegenwoordigheid van Hendrik van Veelen , oud 53 jaren, schoenmaker en Aart Steenbeek, oud 35 jaren, dagloner, beide in deze gemeente woonachtig en is deze akte nadat dezelve den vader en getuigen was voorgelezen door ons getekend; hebbende dezelve verklaard geen schrijven geleerd te hebben. J.W.A Immink burgemeester

Op 22 november 1807 trouwt hij te Bunnik met Johanna van Boxsel (Boxtel).
Zij is de dochter van Johannes van Boxtel en Wilhelmina Huijbert.
Op 17 september 1784 is ze gedoopt te ’s Hertogenbosch en op 27 januari 1867 overlijdt ze te Leersum.

Kinderen van Hendrik en Johanna:
Alida 1812-1894, in 1836 gehuwd met Gerrit Hendrik Gaikhorst

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. VanVeelen
3. Astramrood
4. Geni

Bezittingen van Hendrik:
Op de hoek van de Rijksstraatweg en het voormalige Bovenpad bezit hij een huis met een akkertje van 0,14 hectare.