Veenhof, Gerrit

Gerrit Veenhof is van beroep arbeider, dagloner.
Hij is geboren in 1749 te Maarn en op 19 januari van hetzelfde jaar gedoopt te Doorn.
Hij is een zoon van Hendrik Janse Veenhof en Hermijntje Cornel Teunisse van Woudenberg. Gerrit is overlijdt op maandag 10 november 1834 in Darthuizen.

Op 5 oktober 1783 trouwt hij met Maria Henssen (Hense, Heuzen, Mensse) te Amerongen. Ze is dochter van Paulus Hendriksz Henssen van Helvert Henzen en Jannetje Gijsberts van Dijk. Zij is gedoopt op zondag 19 juni 1757 in Leersum. Maria overlijdt in 1801, op vrijdag 4 september 1801wordt ze begraven in Leersum.

Kinderen van Gerrit en Maria:
Jannigje 1784-vóór 1790
Harmen 1785-1813
Paulus 1787-
Jannigje 1790-1853

Gerrit trouwt een jaar na het overlijden van Maria op zondag 22 augustus 1802 in Leersum met Hendrijn Visee (Vizee).
Ze is geboren in 1761 en gedoopt op 3 mei van hetzelfde jaar in Amerongen als dochter van Jan Visee en Jacomijntje Klaasze Vuik. Sinds 23 december 1792 is ze de weduwe van Dirk Peterse van Leersum. Uit dat huwelijk heeft ze 3 kinderen.
Op maandag 23 december 1833 overlijdt ze in Darthuizen

Bijzonderheden:
•27-9-1804 Open rechtdag. Zetting van de impost op de consumptieve middelen en dorpslasten. Heeft de schout kennis gegeven dat onderscheide nieuwe inwoonders onder het Gerecht zijn ingekomen die manqueeren om actens van Indemniteit te leveren en door hem al waren aangesegd. Geresolveerd de Bode te Zenden en te waaschouwen om Actens te leveren voor den 1e November 1804 voor de Vrouw en Kinderen van .Gijsbert Vermeulen de vrouw en kinderen van Corn. Verkuyll (ingekomen), de vrouw en kinderen van Gerrit Veenhof (dito).
•10-5-1804 Dirk Bos, als gemachtigde van Hendrik Buurman, transporteert aan Gerrit Veenhof een huys met omtrend een half mergen land aan de Hoogstraat onder Darthuysen, belend ten oosten de weg, west en noorden Gijsbert Lagerweij en zuid Wouter van Nes, zijnde thiendvrij en behalve de ordinaris ongelden belast met het onderhoud van een roede in de Nederlangbroekse Snel.
(Is uit deze 2 aktes af te leiden dat hij in 1804 een huis koopt in Darthuizen en daar met Hendrijn gaat wonen?)

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. RHCzuidoostUtrecht
3. RHCzuidoostUtrecht
4. GenealogyBos
5. Geni
6. Gendijk

Bezittingen van Gerrit:
In het buurtschap Darthuizen is Gerrit eigenaar van een huis met tuin en boomgaard. Bij het huis is een akker van 0,32 hectare.
(Dit komt ongeveer overeen met bovenstaande akte)