Versteegh, Diederik C.

Didericus Cornelis Versteegh 1.7 van beroep schoolmeester, kerkmeester 3).
Hij is gedoopt op  30 december 1770 te Leersum als zoon van Maurits Versteegh en Geetrui Alewijk. Hij is ongehuwd. Op 15 februari 1843 overlijdt hij te Leersum.

Bijzonderheden:
•Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van de Hervormde gemeente kwam ik de jaarrekening 1815 tegen van de ‘kerkmeester’ D.C. Versteegh, die toen het beheer voerde over de bezittingen en fondsen van de kerk – tegenwoordig heet zo iemand kerkvoogd. In die jaarrekening wordt het volgende gemeld: ‘van Jan van Breenen de huur van het Land in den Heetkamp verschenen Kerstmis achttienhondert vijftien …..7-0-A’. Deze zinsnede betekent, dat de huur van dat stuk land per jaar bedroeg 7 gulden, 0 stuivers en 0 penningen of centen. (Hoetwas 4-3-pag 15)
•28-7-1806 Diderikus Cornelis Versteegh namens Willem van Doornik transporteert aan Cornelis Johannes van Sijst, koopman te Utrecht, een akker land van 1 morgen in de Heetkamp, een perceel van 288 2/3 roeden, en 1,5 morgen land in de Heetkamp, genaamd het Molenstuk. [2483, 2484]
•9-1808 Geregistreerd te Leersum 19-11-1808. Anthonia Versteeg wed Jan van der Pant, Johannes Versteegh, Didericus Cornelis Versteegh, Maurits Gerhard Versteegh, en Dirk Jacobs van Wijk x Anne Versteegh, kinderen van Maurits Versteegh x Geertruida van Alewijk houden boedelscheiding. Hun moeder is op 8-5-1807 overleden en hun vader op 7-2-1808 te Leersum. Vier acten. [2483]
•12-12-1810 Anthonij Spijkhoven testeert op zijn zonen Wijnand en Jan Spijkhoven en de kinderen van wijlen zijn zoon Cornelis Spijkhoven x Rijkje Budding. Zijn beide zoons krijgen de hofstede met 13 morgen land aan verscheiden stukken voor 3500 gl. Voogden over zijn kleinkinderen worden Hendrik van Vulpen en Diderikus Cornelis Versteegh en tot toeziende voogd zijn zoon Jan Spijkhoven. [2483, 2488]
schoolonderwijzer zijnde ongehuwd
•Info 18  Bij zijn overlijden in 1806 staat in het begraafboek, behalve zijn naam: “vader van degene die dit schrijft”. De toenmalige schoolmeester was zijn zoon Didericus Cornelis, die in 1796 als schoolmeester genoemd wordt en vanaf 1806 doodgraver is.

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. RHCzuidoostUtrecht
3. ZuiderEnt

Bezittingen van Didericus:
Verspreid over Leersum bezit hij 2,5 hectare akker en een heijdeveld van 0,6 hectare.