Vredeoordlaan

De Vredeoordlaan is een korte weg, die de verbinding vormt tussen de Rijksstraatweg en de Boerenbuurt aan de oostkant van het dorp.

Locatie

Deze laan ontleent de naam aan de voormalige Villa Vredeoord, op de hoek met de Rijksstraatweg. Deze villa werd rond 1826 gebouwd door de timmerman-aannemer C. Versteegh in opdracht van M.C. Versteegh van de boederderij Vreedendaal. De villa Vredeoord kreeg in de loop van de negentiende eeuw de functie van pension. In het begin van de twintigste eeuw werd het pand als woonhuis aangekocht door burgemeester H. Spruyt, die er toen al enige jaren als pensiongast in woonde. Na zijn huwelijk wenste hij over een eigen woning te beschikken en kocht hij de villa. Vanaf die tijd is het huis jarenlang als burgemeesterswoning in gebruik gebleven. Hieraan kwam een einde toen het in de oorlog als represaillemaatregel tegen de toenmalige burgemeester Jhr. H. van den Bosch werd gebombardeerd 1).

F094_VillaVreedeoord1
Villa Vredeoord. collectie Hans van Brenk

vredeoordlaanverstralenOp de kaart van Hendrik Verstralen 60) uit 1633 is al een pad (A) te zien dat de Rijksstraatweg (B) verbindt met de Boerenbuurt (C).
Op de Bonnekaarten van 1875 tot 1950 staat het ruim 100 meter lange pad aangegeven als half verhard 52). In 1825 was de gemeente eigenaar van de weg 50).