Vulpen, Hendrik

Hendrik van Vulpen is van beroep bouwman.
Hij is geboren in 1765 te Leersum en in hetzelfde jaar gedoopt op 22 september als zoon van Roelof Gijsbertsz van Vulpen en Neeltje Hendriks Woudenberg.
Op 19 september 1842 overlijdt hij te Leersum.

Bronnen:
1. GenealogieOnLine

Bijzonderheden:
•3-5-1792 Cornelia Oosterbeek, meerderjarig dochter won Leersum, verklaart dat zij nu laats als meid heeft gedient ten huijze van Roelof van Vulpen meede alhier woonagtig, dat desselfs zoon genaamd Dirk van Vulpen de suppliante zodanig heeft weten te seduceeren dat zijne menigmaalen herhaalde trouw beloften van hem vleeslijk is bekend, beswangert en op den 4 april jongstleeden van een zoon is verlost, dat de genoemde Dirk van Vulpen in plaats. Zij wil alimentatie. [2475]
•16-5-1792 Cornelia Oosterbeek contra Roelof van Velpen als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Dirk van Velpen en dezelve Dirk van Velpen. Hij verklaart bij ede haar nooit vleselijk te hebben geconverseert. [2475]
•14-6-1792 Cornelia contra Roelof. Dirk legt in bijzijn van Cornelia en haar kind de eed af. [2475]
•30-12-1805 D:C: Versteeg, gerechtsbode, namens Roelof van Velpen, transporteert aan Hendrik van Velpen, huizinge, erve en grond met 1 morgen land langs de kerksteegh onder Leersum. [2483, 2484]

Bezittingen van Hendrik:
Aan de Kerkweg is hij eigenaar van hofstede Nieuw Zonneheerd. Bij de boerderij zijn 2 hooimijten en een schuur. Tussen de Nieuwe Steeg en de voormalige Postweg bezit hij een huis met boomgaard. Aan grond bezit hij, verspreid over de gemeente, 3,3 hectare bouwland.