Geerenstein, Klaas

Klaas (Nicolaas) Geere(n)stein is van beroep arbeider.
Hij is geboren 16 augustus 1767 te Leersum als zoon van Jacob Boers Geerenstein en Barber van Aken. Op 8 september 1854 overlijdt hij te Langbroek

Hij huwt met Elisabeth van Amerongen op 24 februari 1793 te Leersum
Zij is geboren 16 januari 1772 te Overlangbroek en aldaar gedoopt op 19 januari 1772.
Ze is dochter van Dirk van Amerongen en Neeltje Lucasdr Vervat
Ze is overleden op 25 december 1854 te  Langbroek

Kinderen van Klaas en Elisabeth:
Jacob 1793-1800
Neeltje 1795-?
Barbera 1797-?
Dirk 1800-1852, in gehuwd met  1824 met Elizabeth Bleijerveen
Jan 1801-1856, in gehuwd met  1838 Hendrikje Budding
Aletta 1804-1873, in gehuwd met  1847 met Derk Brouwer
Teunis 1806-1860, in gehuwd met  1838 met Cornelia van den Bovenkamp
Aaltje 1809-1886, in gehuwd met 1830 met Rodulphus van den Heuvel
Arie 1811-1811
Teuntje 1812-1813
Jacob 1814-1897
Arie 1816-1816

Bronnen:
1. Genealogie3
2. MyHeritage
3. GenealogyBos
4. DenUijlGenealogy

Bijzonderheden:
•Zijn oudste zus Maria Geerenstein woont naast hem. Volgens GenealogieOnLine heeft ze dezelfde ouders als Klaas.
•9-12-1766 op request van Klaas van Geresteijn is positief gereageerd. Hij betaalt 6 ducaten wegens vechten, behalve de kosten.  [NT00035_1_2]
•9-1796 Den ondergeteekende Chirurgijn van de Hooge en Vrije Heerlijkheid Amerongen heeft uijt order van der Drossaart van Leerzum G: Weenink op den 16 septemb. 1796 en volgende daagen, gevisiteert tot Leerzen ten huijze van Claas van Geeresteijn seeker vrouwsperzoon (Anna van Kooij) en heb dezelve bevonden te laboreeren aan een zeer hoog gaande verbijstering kranksinnigheid (mania) in t verstand. Waar van getuijgenis geeve op den 19 sept 1796 J. Querngester. [NT00035_1_2]
•15-9-1796 Antje van Kooij, 33 jaar, zederd eenige tijd een vagabondeerend leeven geleid hebbende is dezelve op gisteren uijt Rheenens Agterberg, met een wagen, hier gebragt, en daar dezelve, van haar verstand scheind beroofd, en alle tekenen van krankzinnigheid heeft, is den drosssaard geauthoriseerd, om haar in bewaring te nemen, en haar des noods te doen sluijten. [NT00035_1_2]
•20-9-1796 Antje van Kooij wordt opgesloten. En is voorts met de vrouw van Jan van Breenen accoord aangegaan dat zij haar zal voorzien van de nodige kost en drank en dat zij haar moet rijn en klaar houden. Zij krijgt hiervoor 38 st/wk. En is den timmerman Gerrit Versteegh gelast, een hokje of vertrekje ten huijze van Jan van Breenen, op de menageuste wijze te maaken. [NT00035_1_2]

Bezittingen van Klaas:
Aan de Kerkweg bezit hij een huis.

leersum33riot