Middelweg

Vanaf de Broekhuizerlaan loopt de Middelweg met enkele bochten door agrarisch gebied en komt na  650 meter uit bij de kruising met de Nieuwe Steeg. Vanaf de kruising met de Nieuwe Steeg gaat de Middelweg 1300 meter verder en komt uit bij de Hoflaan.

Locatie

Aan de westkant van de Broekhuizerlaan werd het eerste deel van de Bremweg ook Middelweg genoemd. In de achttiende eeuw werd bij het kruispunt een boerderij gesticht. Als herinnering hieraan werd een gevelsteen ingemetseld met het opschrift ‘Broekhuizen Middelweg 177Y’ 1). In 1824 was dit meest westelijke deel eigendom van Cornelis Jan van Nellesteyn 50). In 1755 werd dit deel van de Middelweg aangeduid als ‘Beneden Utrechtse Wegh’ 63). Het oostelijk deel naar de Hoflaan was eigendom van de aanwonenden 50).

nieuwesteegverstralenOp de kaart links van Hendik Verstralen uit 1633 60) is te zien dat het oostelijk deel, naar de Hoflaan, nog niet was aangelegd.
De Nieuwe Steeg (A) gaat over in het westelijk deel van de Middelweg (B). C is de Rijksstraatweg.
Op de Militairekaart 64) van 1790 is de Middelweg weergegeven zoals we die nu kennen.
Anders dan b.v. Amerongen, was Leersum nogal laat met het verharden van de wegen.
In Hoetwas, het kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging, staat hierover een artikel waarin Lex Blankestijn en Gerrit van Cooten vertellen hoe dat in zijn werk ging.
In de openbare vergadering van den raad der gemeente Leersum, gehouden den 17 februari 1910 wordt gesproken over verharding van enkele wegen in de gemeente: ‘De voorzitter leest voor eene missive van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie houdende een verzoek te willen opgeven tot welk bedrag de gemeente Leersum wenscht bij te dragen in de kosten van hardmaking van den Zandweg en Middelweg! Na een discussie waarin wordt geconcludeerd dat de financiële toekomst der gemeente niet gedoogt daarin voor een min of meer aanzienlijk bedrag deel te nemen, wordt met algemene stemmen […] besloten aan Heeren Gedeputeerde Staten te berichten dat om voornoemde redenen, door de gemeente Leersum niet in de kosten der hardmaking van genoemde wegen momenteel kan worden bijgedragen. Beide wegen waren in die tijd echte zandwegen, grote delen van het jaar slecht begaanbaar.

f070_middelwegnieuwesteeg2
Tweesprong Middelweg en Nieuwe Steeg (rechts) collectie Hans van Brenk

Lex Blankestijn (1922-2002) schrijft hierover: De Middelweg was in de jaren dat ik als kind daar opgroeide een grintweg. Het was een vrij smalle weg met veel kuilen. In de winter waren dat plassen en ‘s zomers, als het droog weer was, was de weg heel stoffig. Zo nu en dan kwam er wel eens een wagen van de gemeente met leem en grint en dan werd geprobeerd de gaten dichtte maken. Gerrit van Cooten vertelt dat hij met zijn vrouw in 1956 aan de Middelweg kwam wonen. Het was toen nog een grintweg die echter een jaar later in 1957,werd geasfalteerd en van riolering voorzien. 3).