Lodder, Jan

Jan Lodder is gedoopt op 21 juli 1754 te Leersum als zoon van Jan Lodder en Evertje Reijers van der Haar. Hij overlijdt op 15 april 1835 te Leersum.

Bijzonderheden:
•6-11-1788 Request ingekomen van Cornelis van der Lee als vader en voogd over zijn minderjarige dochter Ariaantie van der Lee, won. Overlangbroek, dat Jan Lodder, won. Leersum, van jaaren herwaards, in omgang is geweest met zijn dochter en door verscheijde middelen van vriendschap en geveijnsde liefde, zich in de genegentheid van de zelve heeft weeten te insinueeren, en door belofte van haar te zullen trouwen het zoo verre te brengen dat zij met hem vleeschelijk heeft geconverseert, ten dien effecte dat zij daar van is beswangert geworden en op den 24 septb deezes jaars van een zoon inhet kraambedde is bevallen. Op 12 mei heeft Jan zijn belofte herhaald. Toen was Adriaantje al zwanger. Hij wil dat Jan dit kind alimenteert. Vermits de supplianten zijn behoeftige perzoonen, van geen tijdelijke middelen voorzien. [2475]
•13-11-1788 Cornelis van der Lee als vader en voogd over zijn minderjarige dogter Ariaantje van der Lee, won. Overlangbroek, contra Jan Lodder, won. Leersum. Jan ontkent dat hij met Ariaantje vleeschelijk heeft geconverseert [2475]
•14-6-1796 request van Jan Lodder. Hij verklaart dat hij op dinsdag 7 juni 1796 voor de middag komende van Ingen aan of bij de obbelwaardze kaade heeft zien leggen een bosje teenen. Hij heeft die meegenomen. Hij begreep toen niet dat dat niet mocht. Hij wilde het niet stelen. Hij wil het proces niet afwachten en verzoekt het gerecht hem te houden voor composibel. [2475]

Op 20 juni 1794 gaat hij in ondertrouw en op 6 juli van het zelfde jaar trouwt hij met Jenneke Brouwer. Op 16 september 1771 is ze gedoopt en op 16 februari 1843 overlijdt ze te Leersum. Ze is dochter van Jan Brouwer en Gerritje Lindemans.

Kinderen van Jan en Jenneke:
Evertje 1795-1854, in  ±1817 gehuwd met Lubbert Reijnders, in  1840 gehuwd met Andries Oosterbeek, in 1847 gehuwd met Willem Bijleveld.
Jannigje 1797-1870, in  1827 gehuwd met Georg Andries Nagel
Jan, 1800-1869, van beroep bijenhouder. In 1851 trouwt hij met Gerrigje van Appeldoorn.
Reijer 1804-1806
Jacomijntje 1808-1812
Elisabeth 1812-1851 , van beroep broodbakster. In 1830 gehuwd met  Willem Hendrik van Amerongen.

Bronnen:
1. JeCampert
2. GenealogieOnLine
3. StamboomOnderzoek
4. GenealogieOnLine

Bezittingen van Jan:
Aan de Nieuwe Steeg bezit hij een huis met 2 schuren en een akker van 1,5 hectare.